Узаконяване на рекламни съоръжения

Узаконяване на рекламни съоръжения

публикувано в: Новини | 0

Процеса на узаконяване на рекламните съоръжения и конструкции, наложен от Столична община е тромав и изисква набор от конкретни проекти и документи. За да бъдем максимално полезни на нашите клиенти, ние изготвяме пълен пакет конструктивна документация за узаконяване на рекламната конструкция, в съответствие с Наредба за преместваеми обекти, за рекламните, информационни и декоративно – монументални елементи и рекламната дейност.

Обем и съдържание на проектната документация, по която се издава разрешение за поставяне на рекламна табела върху покривно пространство на сграда:

  1. Архитектурна част:

– Ситуационно решение в М 1:1000– изяснява местоположението на сградата и разполагането в план на рекламното съоръжение спрямо нея.

– Фасадно и планово решение в М 1:100, 1:50 или 1:20 – показва местоположението и параметрите на рекламния елемент спрямо фасадата и плана на сградата.

– Обяснителна записка.

  1. Дизайнерска част:

– За покривна реклама и фирмени надписи – лого на фирмата и детайли на буквите, начин на закрепване и др.

– Проект за графично и цветово оформление.

– Други допълнителни материали /перспективи, макети, колажи и др. доказващи адаптиране на обекта в градската среда – по избор на проектанта/.

  1. Инженерна част:

– Конструктивен проект.

– Проект за ел. инсталации с указан начин на захранване.