Неонови реклами

публикувано в: Новини | 0

Неона е химичен елемент – благородна газ без цвят и мирис. Най-популярно приложение има при изработване на неонови реклами, където стъклени тръби с различен диаметър се огъват по шаблон, поставят се електроди, изпомпва се въздуха от тръбата и помощта на високо напрежение тръбата се загрява. След охлаждането й се вкарва газ – различна смес, в зависимост от ефекта на светене, който трябва да бъде постигнат.

Постигането на различни цветове на светене при неоновите тръби, става посредством опрашване с луминофор.